Adana Seyhan İlçe Belediyesi

Adana Seyhan İlçe Belediyesi içeriğini okuyabilir, Gaziantep.com Sizin Adana kategorisinde yer alan Adana Seyhan İlçe Belediyesi yazısını değerlendirebilir ve yorum yazabilirsiniz.


Tarihçe

Seyhan İlçesi Adana Şehirinin Merkez İlçesi. Denizden 40 kilometre. içeride kurulan Adana Şehiri, Seyhan Nehrinin iki yakasına dağılmış olmakla beraber batı yakada Seyhan, doğu yakada ise Yüreğir İlçesi bulunmaktadır. İki İlçe  İ.Ö. 6. yy'da yapılmış 317 m. uzunluğunda 21 gözlü tarihi Taşköprü ile birbirine bağlamıştır.

Genel Bilgi Şehrin ilk kuruluş bölgesi olan bugünkü Seyhan İlçesi Adana Büyükşehrinin beş İlçenin nüfus itibariyle en büyük olanıdır. Türkiye İstatistik Müessesesi (TÜİK), 2015 senenini ilgilendiren Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) neticelerine göre Adana nüfusu, 2015’te bir evvelki seneye göre 17 bin 572 kişi artarak 2 milyon 183 bin 167 kişi olmuştur. Verilere göre, Adana’nın 2 milyon 183 bin 167 kişilik nüfusunun yüzde 49,98’i (1 milyon 91 bin 159 kişi) erkek, yüzde 50,02’si (1 milyon 92 bin 8 kişi) ise kadın nüfusudur. 2015 seneninde Türkiye’nin senelik nüfus artış hızı binde 13,4, Adana’nın ise binde 8,1 olarak gerçekleşmiştir. Senelik nüfus artış hızı itibariyle Adana 81 şehir içerisinde 39. sırada bulunmuştur. Şehir ve kaza merkezlerinde ikamet edenlerin oranı 2014 seneninde yüzde 91,8 iken, bu oran 2015 seneninde yüzde 92,1’e yükselmiştir. Belde ve köylerde yaşayanların oranı ise yüzde 7,9 olarak gerçekleşmiştir. 1950 den sonra şehrin hızla endüstrileşmesi, ovalık alanda baraj ve sulama kanallarıyla sulu tarıma geçilmesi ve buna bağlı tarımın özelliklede yüksek nitelikli pamuk tarımının yapılması hızlı bir nüfus artışını beraberinde getirmiştir. Nüfus artışı bilhassa konut meselesi ve gecekondulaşmayı artırmışsa da son senelerde ilçenin kuzey kesimlerinde yürütülen 'Kuzey Adana' uydu şehir projesiyle tasarılı kentleşme gelişmektedir. Kültürel ve sosyal etkinlik imkanları açısından mevcut olan mekânlar ise Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi, Şehir Tiyatrosu, Yaşar Kemal Kültür Merkezi, sinema salonları yoğun olarak Seyhan kaza hudutları içinde bulunmaktadır. İlçemizde ayrı olarak bütün merkezi erişim alanlarının olması hasebiyle stratejik olarak da ehemmiyetli bir yere sahiptir. Şakirpaşa Havaalanı, Adana Tren Garı ve Şehirlerarası Otogar ilçemiz hudutları içerisinde bulunmaktadır. Ayrıca yönetimsel açıdan ilin en ehemmiyetli yapısı olan Vilayet, İl Emniyet müdürlüğü de ilçemiz hudutları içerisindedir. İlçemiz merkezinde yaşayan nüfus heterojen bir yapıya sahiptir. Adana'da bir hayli etnik orijinden insanlarımız harmanlanmış yapı içinde yaşamaktadır. Bu hızlı göçler öncelikle kendini 1950'li senelerden itibaren Türkiye'nin endüstri hamleleri ve kalkınma projeleri dahilinde Adana şehiri özelde de Seyhan İlçesi kendini göstermiş bu yüzden de Seyhan merkez İlçe  bölgede çok ehemmiyetli bir yere sahip olmuştur. Bilhassa tarıma dayalı endüstri sektörünün gelişimiyle Adana şehiri ilk yoğun göçleri almaya başlamıştır. Bu göçlerden en yoğun olarak Seyhan İ etkilenmiştir. İkinci büyük göç hareketi 1990'lı senelerde Güneydoğu'daki olaylardan dolayı yaşanmıştır. Adana ili özelde de Seyhan merkez ilçesi yalnızca doğu ve güneydoğu illerinden değil, etraf illerden de yoğun göçler almıştır (Niğde, Kayseri, Kahramanmaraş, Osmaniye…) İlçemizde Belde bulunmamakta, köyü olmayan tek ilçe olup 96 semti vardır. Güvenlik ile ilgili bu 96 semtin 70'i merkezde bulunup İlçe Emniyet Müdürlüğünün sorumluluğundadır. Geriye kalan 27 semt ise merkezden uzak olup İlçe Jandarma Komutanlığının sorumluluğundadır. Çınarlı Mah. hem İlçe Emniyet Müdürlüğünün, hem de İlçe Jandarma Komutanlığının sorumluluğundadır. Coğrafi Vaziyet Seyhan'ın doğusunda Yüreğir, batısında Tarsus, Kuzeyinde Çukurova (Yeni Adana), güneyinde ise Karataş bulunmaktadır. İlçenin bulunduğu alan Seyhan Irmağı'nın taşıdığı alüvyonlardan oluşmuştur. Pleistosenden başlayarak (4.jeolojik vakit başları) oluşan delta bugün üç taraca halinde uzanır. Kıyıda lagünler ve kumul setleri bulunmaktadır. Seyhan Akdeniz abuhavasının tesiri altındadır. Yazları sıcak ve kurak kışları ılık ve yağışlıdır. En sıcak ay vasatisi 28.1 C , en soğuk ay vasatisi 9,3 C'dir Bu güne kadar tespit eden en yüksek sıcaklık 1958 senesi 24 Ağustosunda 45.6 C , en düşük sıcaklık 1964 senesi 20 Ocak tarihinde - 8.4 C'dir. Senelik yağış meblağı 647 mm . dir. Bu miktarın takriben yarısı kışın alınırken, %4'ü yazın, geri kalanı İlkbahar ve Hazanda alınır. Yaz mevsimindeki nem oranı oldukça fazladır. Bu bunaltıcı sıcaklar 'yaylaya çıkma' ananenini beraberinde getirmiştir. Natürel nebat örtüsü 1.500 m . Rakıma kadar bodur makilerdir. Denize yakın bölgelerde kumcul ve tuzcul nebatlara de rastlanır. Yönetimsel Yapı Seyhan İlçesi üç kademe merkezle yönetilmektedir; merkez hükümet, şehir idaresi ve belediye. Seyhan Kaymakamlığı, Adana Valiliği isimi altında yönetilen merkezi idarenin bir koludur. Seyhan kaymakamı, İç İşleri Bakanlığı tarafından atanan kaza yöneticisidir. Seyhan Kaymakamlığı kazanın bakanlık idare kurulunun işlevini yerine getirmektedir. Adana Şehir Özel İdaresi'nin Seyhan müdürlüğü şehir idaresin kaza şubesidir. 61 azalı Adana Şehiri Meclisi'nde Seyhan 11 aza ile temsil edilmektedir. Seyhan İlçesinde bulunan tek belediye Seyhan Belediye'sidir zira kaza bütünüyle Adana şehir merkezinin içerisindedir. Belediye tüm Seyhan  hizmet vermekle birlikte şehrin en küçük idare birimleri olan semtlere ayrılmaktadır. Seyhan, Adana şehrinde köyü olmayan tek kazadır. Kaynak: Adana Valiliği, Seyhan Kaymakamlığı, Tüik Görevimiz “Önce insan” ilkesiyle yola çıkarak belediye görev ve yetkileri çerçevesinde adil, tarafsız, bilgi teknolojilerine dayalı, etkin ve emin hizmetler sunmak. Halkımızın ortak ve mahalli ihtiyaçlarını güler yüzlü, hızlı ve kaliteli bir şekilde karşılamak; mevcut gereksinimler için randımanlı ve kalıcı analiz eder üretmek. Benimsediğimiz modern belediyecilik anlayışıyla daimi gelişen ve yenilenen bir Seyhan yaratarak halkımızın hayat kalitesini yükseltmek. Vizyonumuz Halkın belediyesi olma arzusuyla hizmet etmek. Seyhan’ımızın tarihî ve kültürel dokusunu savunarak özgün bir şehir kimliği oluşturmak. İlke ve değerlerimiz doğrultusunda yaptığımız çalışmalarla örnek belediye olmak. Halkımızdan aldığımız güçle hareket ederek Seyhan’ımızı her açıdan kuvvetli bir şehir hâline getirmek. İlke ve Değerlerimiz Halkçı, katılımcı ve çözüm odaklı bir idare anlayışını benimsemek. Değişime açık ve yenilikçi olmak. Belediye ve halk arasındaki iletişim yollarını daimi açık tutmak. Tarihî ve kültürel kalıta sahip çıkmak. İnsan haklarına, tabiata ve etrafa saygılı olmak. Belediye kaynaklarını tesirli bir şekilde kullanmak. Halkın beklentilerini karşılamak hesabına özveriyle çalışmak. Sevgi, saygı ve kardeşlik duygularıyla toplumun her kesimine erişmek. Sunulan hizmetlerle halkın güvenini kazanmak.

Adana Seyhan İlçe Belediyesi içeriği, 19 Ekim 2018 tarihinde BiAdana.Com sitesinin Keşfet bölümüne eklenmiştir.

DEĞERLENDİRME 3.0

İçeriği Nasıl Buldunuz?

Captcha