Adana'da Gelenek Ve Görenekler

Adana'da Gelenek Ve Görenekler içeriğini okuyabilir, Gaziantep.com Sizin Adana kategorisinde yer alan Adana'da Gelenek Ve Görenekler yazısını değerlendirebilir ve yorum yazabilirsiniz.


Geniş bir alana yayılan Adana iklim, yaşayış, geçim kaynakları gibi folklor yönünden de çeşitlilik arz eder.

Çukurova ve etrafına sıralanan kasabalarda yaşayan halkın oyunları, türküleri, gelenekleri, ilin dağlık bölümüne nazaran bazı değişiklikler gösterir. Adana ilinde bölgelere göre gelenek ve görenekler ufak tefek ayrılıklar göstermekle beraber bir bütünlük arz eder. Çukurova'da düğün, nişan, doğum ve ölüm batıl inançlarla ilgili gelenekler birbirine çok benzer. İlin katıksız folklorunu Toros'larda bulmak mümkündür. Yüzyıllardır aynı yerde, dış etkilerden ve göçlerden uzak yaşayan bura halkı eski Türk geleneğini, törenlerini aynen yaşatır. Ne var ki, bu kadar zengin bir folklora sahip bulunan köylerimizde zaman zaman araştırmalar yapılmışsa da zenginlikler istenilen şekilde değerlendirilememiştir. Köylerden büyük şehirlere doğru gidildikçe bazı geleneklerin, törenlerin bırakıldığı görülür. Modern hayata uyma zorunluğu, sosyal hayattaki değişmeler şehirlerde yaşayan halkın geleneklerini kısmen olsun unutturmuştur. Ancak buna karşılık köylerde folklor bütün canlılığı ile yaşamaya devam etmektedir.

Adana'da Gelenek Ve Görenekler içeriği, 09 Mayıs 2019 tarihinde BiAdana.Com sitesinin Keşfet bölümüne eklenmiştir.

DEĞERLENDİRME 3.0

İçeriği Nasıl Buldunuz?

Captcha