Adana Su Ürünleri

Adana Su Ürünleri içeriğini okuyabilir, Gaziantep.com Sizin Adana kategorisinde yer alan Adana Su Ürünleri yazısını değerlendirebilir ve yorum yazabilirsiniz.


Adana ili, nerede ise bir sular şehri denecek kadar su kaynakları bakımından zengindir.

Akdeniz ile 160 km kıyısı olması, kıyı boyunca Ağyatan, Akyatan ve Tuzla gibi 5 adet lagünün bulunması su ürünleri avcılığı ve yetiştiriciliği için önemlidir. Bunlara ek olarak 560 km uzunluğa ve 555 ha alana sahip Seyhan nehri ile 509 km uzunluğa ve 330 ha alana sahip Ceyhan nehrinin varlığı ve başta Seyhan baraj gölü olmak üzere 4 adet baraj gölü ve 18 adet gölet Adana’nın su varlığını ortaya koymaktadır. Sahip olunan su kaynakların bolluğu ve üretim açısından mevcut potansiyele rağmen, üretimin çok düşük düzeyde ve Türkiye toplam üretiminin % 1'inin de altında olduğu ve genel olarak avcılığa dayandığı görülmektedir. 2000 yılı itibarıyla ruhsatlı 166 balıkçı teknesi ile deniz, lagünler, göller ve diğer istihsal alanlarında avcılık yapılmaktadır. Ruhsat teskereli balıkçı sayısı 845'dir. Ayrıca Karataş ilçemizde Mersin Limanına kayıtlı 35-40 gırgır ve trol gemisi mevcuttur. Avcılık ve Yetiştiricilik yoluyla üretilen su ürünleri Adana ve çevre illerle Ankara, İstanbul gibi büyük kentlere gönderilmektedir. Ayrıca yurtdışına ihracat da yapılmaktadır. Saimbeyli İlçemizde kurulu Albal tesislerinde üretilen 100 ton civarındaki alabalığın tamamı, yılanbalığı, işlenmiş veya canlı salyangoz, sübye, yengeç, kurbağa, sudak ve levrek ihraç edilen ürünlerdir. İlimizde 3 adet ruhsatlı su ürünleri işleme tesisi mevcuttur.
  • Kültür Balıkçılığı
Adana'nın su kaynakları yönünden sahip olduğu zenginliğe ve mevcut potansiyeline rağmen bu potansiyelin değerlendirilemediği, yetiştiricilik yoluyla üretimin çok az olduğu görülmektedir. Bunun nedeni deniz ve tatlı sularda avcılık yoluyla üretim, yörenin beslenme alışkanlıkları, ülkemizin ekonomik koşulları ve esas olarak da su ürünleri yatırım giderlerinin yüksek, kredi ve teşvik imkanlarının yetersiz olmasıdır.
  • Deniz Balıkları Yetiştiriciliği
İlimiz kıyılarında rüzgara kapalı korunmuş koy ve körfezler bulunmamaktadır. Yumurtalık Körfezi ise sığ ve lagüner sistemlere bağlı olması nedenleriyle ağ kafeslerde üretim için uygun değildir. Yumurtalık Körfezi'nin ve bu bölgede bulunan Kokar Burnu'nun 1-2 km açıklarında uygulanmak üzere 8 adet ve Karataş bölgesinde 2 adet ağ kafeslerde çipura levrek yetiştiriciliği projesi onaylanmıştır. Bunlardan Yumurtalık ilçesindeki 7 proje gerçekleştirilmediği için iptal edilmiştir. Bu projelerden biri deneme üretimine başlamış ancak tesis proje yerinde tutulamamıştır. Halen bu tesise ait havuzlar atıl vaziyettedir. Karada deniz balıkları yetiştiriciliği yapan faal 1 adet tesis mevcuttur. 80 ton/yıl karides, 20 ton/yıl balık ve 20.000.000 adet yavru balık üretim kapasitesine sahip Karataş Konaklı köyünde bulunan bu tesis sadece kuluçkahane olarak faaliyet göstermektedir.
  • Tatlı Su Balıkları Yetiştiriciliği
Adana tatlı su kaynakları bakımından da çok zengindir. Ova kesiminde sazan, karabalık, tilapia yetiştiriciliğine uygun su kaynakları, yüksek kesimlerde ise soğuk su kaynakları mevcuttur. Baraj göllerinden Seyhan, Kozan ve Nergizlik ağ kafeslerde yetiştiricilik için uygundur. Etüdü yapılan 67 kaynaktan, tesis kurulmuş kaynaklar hariç 34 adetinin alabalık yetiştiriciliğine, 6 adet kaynağın da sazan-karabalık yetiştiriciliğine uygun olduğu tespit edilmiştir.
  • Baraj Göllerinde Ağ Kafeslerde Yetiştiricilik
Baraj göllerinde ağ kafeslerde alabalık yetiştiriciliği projeleri uygulanmaktadır. Bölgedeki baraj göllerinde su sıcaklığının sınırlayıcı etkisi nedeniyle ancak Kasım-Mayıs döneminde yetiştiricilik yapılmaktadır. Sıcak dönemde tesisler atıldır. Kozan Baraj gölünde 1 adet 60 ton/yıl kapasiteli Alabalık yetiştiriciliği tesisi tam kapasite ile faaliyettedir.
  • Havuzlarda Alabalık Yetiştiriciliği
Adana’da toplam kapasiteleri 300 ton/yıl olan 11 adet alabalık tesisinde üretim yapılmaktadır. Mevcut başvurular ile bunun 500 ton/yıl’a ulaşacağı düşünülmektedir.
  • Diğer Tatlı su Ürünleri Yetiştiriciliği İşletmeleri
Hem avcılık hem de yetiştiricilik projesi bulunan Karataş Çakırören köyünde Sırınsı Kulağında 1 ve Tabaklar gölünde 1 adet Sazan-Karabalık işletmesi bulunmaktadır.

Adana Su Ürünleri içeriği, 04 Mayıs 2019 tarihinde BiAdana.Com sitesinin Keşfet bölümüne eklenmiştir.

DEĞERLENDİRME 3.0

İçeriği Nasıl Buldunuz?

Captcha