Adana'nın İlçeleri

Adana'nın İlçeleri içeriğini okuyabilir, Gaziantep.com Sizin Adana kategorisinde yer alan Adana'nın İlçeleri yazısını değerlendirebilir ve yorum yazabilirsiniz.


Akdeniz bölgemizde bulunan ve Çukurova'sı ile bilinen Adana’nın 15 tane ilçesi vardır. Adana ilimizin kısa genel bilgileri ve ilçelerin bilgilerini sizlerle paylaşacağız

Sıcak bir ilimiz olan Adana, Akdeniz Bölgesi’nde bulunulur. Seyhan ve Ceyhan gibi önemli akarsuları vardır. Akdeniz üzerinde bulunan Ceyhan ilçesinde ticari amaçlı liman yer almaktadır.Adana; krom, demir, manganez, kurşun ve çinko yatakları açısından önem taşır. İki sahil ilçesi vardır. Bunlar: Karataş ve Yumurtalık'tır.

İşte Adana İlimizin Güzel ve Doğa Harikaları olan İlçelerimiz:

YÜREĞİR

Yüreğir ilçesi topoğrafik açıdan kuzeyde dağlık, güneyde de ovalık alan olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. İlçe merkezi ovalık alandadır. İklimi tipik Akdeniz ikliminin özelliklerini taşır. Yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlıdır.yerleşim konumu gereği Adana’nın en sorunlu zemininde bulunmaktadır.Jeolojik yapısı ise kireç taşları, konglomera, marn ve benzer materyallerden oluşan yüksek araziler 1.grup araziyi teşkil eder. İkinci grupta ise kireç taşı oluşumları ile alüvyalleri yayılım gösterirler.Yüreğir ovaları ilin düz ve düze yakın eğimli arazileridir. Yüreğir’in kuzey kesimleri yüksek olmakla beraber, güney kısımları geniş ovalık alanlardan oluşmaktadır.

İklim koşulları:

En soğuk ay Ocak, en sıcak ay Ağustos'tur. Ocak ayı ortalaması 9 C, Ağustos ayı ortalaması 28 C'dir. Ovanın sıcak olmasına rağmen, ilin topraklarında yükselti ve yüzey şekillerine göre iklim şartları çok değişir.

Tarihi:

Adını M.S. 1250-1352 yılları arasında Türk oğuz boyundan Üç oklara mensup Yüreğir Aşiretinin yerleşmiş olduğu Yüreğir ovasından almış olup 05.06.1986 tarih ve 3306 sayılı kanunla kurulmuştur.

Tarihi Yerleri:

Misis antik kenti, Misis köprüsü, yer mozaikleri, su kemerleri, stadyum, hamam, kervansaray ve mescid bulunmaktadır.

Nüfusu:

2018 yılının nüfusu 424.999 bindir.Bunlar 215.975 erkek, 209.024 kadındır.

Tarım:

Adana ili uygun iklim ve toprak koşullarıyla ülkemizin tarımsal üretim potansiyeli yüksek illeri arasında ilk sıralarda yer almaktadır. Arazinin verimli ve sulanabilir olmasından dolayı tarımsal ürün çeşitliliği ve üretim miktarı fazladır. Doğu ve Güneydoğu ‘dan gelen insanların göç ettiği düşünülürse sözü edilen iş gücü kullanımında Yüreğir halkının etkisi oldukça fazladır.Aşırı ve düzensiz göçün yanında plansız konut, sanayi ve kamu sektörü yatırımları verimli tarım topraklarının elden çıkmasına neden olmaktadır. Adana tarım topraklarının tarım dışı amaçlarla kullanımı sorunun en fazla yaşandığı iller arasında ilk sırayı almaktadır. En çok buğday, arpa, yulaf ve pirinç yetiştirilir. Sanayi bitkileri arasında pamuk başta gelir. Yağ bitkilerinden pamuk çekirdeği ve yer fıstığı, meyvecilikte turfandacılık ve turunçgil yetiştiriciliği bölgede yaygın tarım kollarını oluşturur.

Sanayi:

İlçemizde Organize Sanayi bölgesinin bir kısmı ile Büyük Toptancılar Sitesi, Keresteciler ve Mobilyacılar Sitesi, Demir Toptancıları Sitesi ve Traktörcüler Sitesi bulunmaktadır.

YUMURTALIK

İnce kumlu plajı ile ünlü sahil turizm noktası.

İklim koşulları:

Sıcak ve ılıman bir iklim hakimdir; Yumurtalık Kış aylarında yaz aylarından çok daha fazla yağış düşmektedir. 27.0 sıcaklıkla Ağustos yılın en sıcak ayıdır. Ocak ayında ortalama sıcaklık 10.3 olup yılın en düşük ortalamasıdır.

Tarihi:

Hititlerin Kiziwatna ve Arzawa Krallıklarının kurulduğu Coğrafya  içinde Persliler Devrinde; Mellos Körfezi kıyısında, Liman merkezi  olarak kurulan Mella yanında Bizanslılar Devrinde,Cestanbol Liman şehri kurulmuştur.Şehir girişinde yaptırılan; Kale ve Liman Kulesi kalıntıları günümüze kadar gelmiştir.Ermeni Krallığına Bağlı Lajazzo(Ayas) 1261’de Venediklere kiraya verilmiştir. 1268 yılında Memlüklerin eline geçen Bölge,Kaza-ı Ayas Arap Vilayeti  üzerin den Halep Beyliğine bağlandı. 1517 yılında Osmanlının eline geçen Bölge Osmanlı Devletinin Doğuakdeniz yapılanmasında; Üzeyr(Payas) Merkezli Kınık Maa Üzeyr Sancağına bağlandı.1608-1800 Yıllarında, Ayas-Ceyhan Arasında var olan,Berendi Kazası yerleşimleri Yumurtalık sınırları içinde kalmıştır. Cumhuriyet Devrinde Nahiye Merkezi Ayas’tan,Yumurtalığa taşındı.1933’de Nahiye olan Yumurtalık,1959‘da Adana İlinin İlçesi olarak kabul edildi.

Tarihi Yerleri:

Belediye Plajı,Lagün Gölleri,Yumurtalık Lagünü Milli Parkı,Ayas Antik Kenti,Ayas Kalesi,Marko Polo İskelesi gibi yerlerimiz sizleri tatilde en keyifli ve konforlu yerleriyle sizleri bekliyor.

Nüfusu:

2018 yılının nüfusu 17.221 bindir.Bunlar 8.671 erkek, 8.540 kadındır.

SEYHAN

İklim Koşulları:

Sıcak ve ılıman bir iklim hakimdir; Adana Kış aylarında yaz aylarından çok daha fazla yağış düşmektedir. Adana ilinin yıllık ortalama sıcaklığı 19.3'dır. Yıllık ortalama yağış miktarı: 673 mm

Tarihi:

Seyhan İlçesi Adana İlinin Merkez İlçesidir. Denizden 40 km. içeride kurulan Adana İli, Seyhan Nehrinin iki yakasına yayılmış olmakla birlikte batı yakada Seyhan, doğu yakada ise Yüreğir İlçesi yer almaktadır. İki İlçe 6. yüzyıl'da yapılmış 317 m. uzunluğunda 21 gözlü tarihi Taşköprü ile birbirine bağlamıştır.

Tarihi Yerleri:

Seyhan Baraj Gölü ile dikkat çekmektedir.Çoban Dede parkı ve Çoban Dede Türbesi, Adana Merkez Parkı, Adana Merkez Sabancı Cami, Seyhan Barajı ve Baraj Gölü Adana Taş Köprüsü gibi doğa dostu yerlerimiz bulunmakta.

Nüfusu:

2018 yılının nüfusu 800.387 bin kişidir.bunlardan 398.255'i erkek, 402.132'si ise kadındır.

ÇUKUROVA

   

İklim Koşulları:

sıcak ve ılıman iklim görülmektedir. Kış aylarında yaz aylarından çok daha fazla yağış düşmektedir. Çukurova ilinin yıllık ortalama sıcaklığı 19.2'dır. Yıllık ortalama yağış miktarı: 710 mm

Tarihi:

‘’Klikya’’ olarak ifade edilen , en eski yerleşim yerlerinden bir tanesidir ve farklı medeniyetlerin hüküm sürdüğü bir yerleşim yeri olarak da anılmaktadır. Bir efsaneye göre Fenikeli Ager-Nor’un oğlu Cilix, bu bölgeyi ziyaret etmiş ve yerleştikten sonra da bölgenin adı Klikya olarak resmiyete geçmiştir. Çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapmış ve ticari faaliyetler konusunda da işlek bir nokta olarak nitelendirilmiştir.

Tarihi Yerleri:

Seyhan Baraj Gölü, Adnan Menderes Bulvarı gibi yerleri bulunmaktadır.

Nüfusu:

2018 yılının nüfusu 364.118 bin kişidir.bunlardan 176.363'i erkek, 187.755'i ise kadındır.

SARIÇAM

İklim Koşulları:

sıcak ve ılıman iklim görülmektedir. Kış aylarında yaz aylarından çok daha fazla yağış düşmektedir. Sarıçam ilinin yıllık ortalama sıcaklığı 19.4'dır. Yıllık ortalama yağış miktarı: 686 mm.Ortalama 140 yağış miktarıyla en fazla yağış Aralık ayında görülmektedir.

Tarihi:

Yüreğir ilçesinin Kuzey – Doğu kısmının ayrılması ile Buruk, Sofulu, Baklalı, İncirlik, Suluca ve Kürkçüler alt kademe belediyelerinin tüzel kişilikleri sona erdirildi. Kanun’a göre oluşturulmuş bir İlçemizdir. doğa güzelliği olan ilçemiz ismini Sarıçam ormanlarından almıştır.

Tarihi Yerleri:

destan kampüsü ile Çukurova Üniversitesi’ne sadece bir doğa yürüyüşü için bile uğrayabilirsiniz. rengarenk doğası ve masmavi suları ile sizleri en kısa sürede büyüleyecektir.  Zamanın nasıl geçtiğini anlamayacaksınız.

Nüfusu:

2018 yılının nüfusu 163.833 bin kişidir.bunlardan 83.949'u erkek, 79.884' ü ise kadındır.

CEYHAN

İklim Koşulları:

Sıcak ve ılıman bir iklim hakimdir; Ceyhan Kış aylarında yaz aylarından çok daha fazla yağış düşmektedir. Ceyhan ilinin yıllık ortalama sıcaklığı 18.4'dır. Yıllık ortalama yağış miktarı: 759 mm

Tarihi:

Şehrin bilinen tarihi 9 bin yıl öncesine dayanmaktadır. Ceyhan Ovası Hitit, Asur, Fenike, Mısır, İran, Roma ve Bizans medeniyetlerine evsahipliği yapmıştır.Boğazköy ve Kültepe tabletlerinde adı geçen üç krallıktan, Luvi Krallığı'nın (M.Ö. 1900) Ceyhan Nehri'nin doğu kısmında, Arzava Krallığı'nın ise nehrin batı kısmında kurulduğu anlaşılmaktadır.

Tarihi Yerleri:

Kurtkulağı Kervansarayı, Yılankale, Dumlu Kalesi bulunmaktadır.

Nüfusu:

2018 yılının nüfusu 160.616 bin kişidir.bunlardan 80.555'i erkek, 80.03'ü ise kadındır.

KOZAN

İklim Koşulları:

Sıcak ve ılıman bir iklimi vardır; Kozan Kış aylarında yaz aylarından çok daha fazla yağış düşmektedir. Kozan ilinin yıllık ortalama sıcaklığı 14.2'dır. Yıllık ortalama yağış miktarı: 620 mm

Tarihi:

Yöremizin Tarihinde Anadolu'nun tarihi kadar eski olduğundan Kozan ve havalisinin tarihi insanlık tarihi kadar eskidir. Bu bilgiler ışığında tarihi Sis şehrinin Çukurova ve çevre tarihinde yöreye ilk insanın ayak bastığı zamandan berisinin tarihi izlerini yansıtır.

Tarihi Yerleri:

Dağılcak Mesire Alanı, Cennet Vadisi,Hoşkadem Camii, Kilikya Manastırı, Anavarza Antik Kenti, Karasis Kalesi, Sis Kalesi gibi yerlerimiz bulunmaktadır.

Nüfusu:

2018 yılının nüfusu 130.456 bin kişidir.bunlardan 65.794'ü erkek, 64.662'si ise kadındır.

İMAMOĞLU

İklim Koşulları:

Sıcak ve ılıman bir iklimdir;  Kış aylarında yaz aylarından çok daha fazla yağış düşmektedir. Yıllık ortalama sıcaklığı 19.2'dır. Yıllık ortalama yağış miktarı: 755 mm

Tarihi:

ilçe merkezi Adana il merkezine 45 km Kozan ilçe merkezine 27 km mesafede olup Adana’dan Kozan, Feke, Saimbeyli ve Tufanbeyli’ye giden yol güzergahı üzerinde bulunur. İlçenin bu coğrafi konumu aynı zamanda ilçenin tarihini de etkilemiştir. İmamoğlu’nun en eski yerleşim kalıntıları Çörten köyü Pekmezci mahallesindeki Altın kalıntıları ile Koyunevi köyünde bulunan mozaik kalıntıları, mağaralar ve eski küplerdir.

Tarihi Yerleri:

İmamoğlu ilçesinin en eski yerleşim yeri olan Koyunevi Köyü ve Çörten Köyünde bulunmaktadır. 2 metrekare büyüklüğüne sahip olan mozaik kalıntıları tahminlere göre Roma Döneminden kalma hamam kalıntılarıdır.

Nüfusu:

2018 yılının nüfusu 28.405 bin kişidir.bunlardan 14.231'i erkek, 14.174'ü ise kadındır.

KARATAŞ

İklim Koşulları:

Karataş şehrinde sıcak ve ılıman iklim görülmektedir. Kış aylarında yaz aylarından çok daha fazla yağış düşmektedir. Karataş ilçesinin yıllık ortalama sıcaklığı 18.8'dır. Yıllık ortalama yağış miktarı: 773 mm'dir

Tarihi:

Karataş Adananın bir ilçesidir. Doğu Akdeniz bölgesinde Seyhan ve Ceyhan nehirlerinin doğal sınırları içerisinde kurulmuş olup Adana'ya 48 km uzaklıktadır tarihi boyunca.

Tarihi Yerleri:

Magarsos Antik Kent, Akyatan Gölü gibi eşsiz güzelliği bulunur.

Nüfusu:

2018 yılının nüfusu 22.098 bin kişidir.bunlardan 14.231'i erkek, 14.171'i ise kadındır.

POZANTI

İklim Koşulları:

Bu ilçemizde de sıcak ve ılıman bir iklim hakimdir; Pozantı Kış aylarında yaz aylarından çok daha fazla yağış düşmektedir.Pozantı ilçesinin yıllık ortalama sıcaklığı 14.0'dır. Yıllık ortalama yağış miktarı: 686 mm

Tarihi:

Adana’ nın kuzeybatısında Mersin ve Niğde İllerine komşu durumunda bulunmakta olup, İlçe merkezi Doğu Akdeniz ve Orta Doğu’ yu İç Anadolu ve Avrupa’ ya kara ve demiryolu ile bağlayan önemli bir geçit noktasında bulunmaktadır. Pendosis kalıntıları üzerine kurulmuş tarihi boyunca coğrafi konumdan dolayı önemli bir konak yeri özelliğini günümüze kadar korumaktadır.

Tarihi Yerleri:

İbrahim Paşa Tabyası, Tekir Yaylası,  Asar Yaylası, Anahşa Kalesi yeşiliği ile güzel bir görünümü vardır.

Nüfusu:

2018 yılının nüfusu 19.215 bin kişidir.bunlardan 9.999'u erkek, 9.216'si ise kadındır.

TUFANBEYLİ

İklim Koşulları:

Tufanbeyli ilçesinde soğuk ve ılıman iklim görülmektedir. Kış aylarında yaz aylarından çok daha fazla yağış düşmektedir. Tufanbeyli ilçesinin yıllık ortalama sıcaklığı 8.3'dır. Yıllık ortalama yağış miktarı: 519 mm

Tarihi:

Tufanbeyli ilçe olmadan önce Saimbeyli ilçesine bağlı bir bucak merkezi idi. Bu dönemde Höketçe adını taşıyordu. 1 Nisan 1958 tarihinde Saimbeyli'den ayrılarak Mağara adı ile ilçe merkezi oldu.8 sayılı kararı ile Mağara adının değiştirilerek Çukurova Bölgesi Kuvayi Milliye Kumandalarından ve istiklal Harbi'nde bu çevreye büyük yararlıkları dokunan, Aydınoglu Osman Tufanbey'in adını  Tufanbeyli olması teklif edilmiş. T.B.M.M'ce Tufanbeyli olarak değiştirilmiştir.

Tarihi Yerleri:

Şar Köyü Ören Yeri, Comona Antik Kenti, Amfiteatr (Amfi Tiyatro), Alakapı, Kaya Kabartmaları, Ana Tanrıca Tapınağının Kapısı, Açık Hava Tiyatrosu, Bizans Kilise Kalıntısı, Doğanbeyli Göleti, Kırık Kilise gibi tarihi kalıntıları dikkatinizi çekecektir.

Nüfusu:

2018 yılının nüfusu 16.642 bin kişidir.bunlardan 8.639'u erkek,8.603 'ü ise kadındır.

FEKE

İklim Koşulları:

Burada da sıcak ve ılıman iklim görülmektedir. Kış aylarında yaz aylarından çok daha fazla yağış düşmektedir. Feke ilçesinin yıllık ortalama sıcaklığı 15.9'dır. Yıllık ortalama yağış miktarı: 688 mm

Tarihi:

İskender' den sonra M.Ö 16.yüzyılda sonlarına doğru Roma İmparatorluğuna, daha sonraları Bizanslıların eline geçmiştir. 1375 yılında Mısır Memluklarının işgali ile Ermeni hakimiyetine son verildi. Vahka(Feke) Yavuz Sultan Selim' in 1517 yılında Mısır seferi sırasında Osmanlı Devleti tarafından geri elde edilmiştir.

Tarihi  Yerleri:

Feke Kalesi, Göksu Irmağı insana huzur veren o sessizliği ile sizi rahatlatacaktır.

Nüfusu:

2018 yılının nüfusu 16.542 bin kişidir.bunlardan 8.603' ü erkek, 8.037 'si ise kadındır.

KARAİSALI

İklim Koşulları:

Bu ilçemizde Kış aylarında yaz aylarından çok daha fazla yağış düşmektedir. Karaisalı ilçemizin yıllık ortalama sıcaklığı 18.7'dır. Yıllık ortalama yağış miktarı: 853 mm

Tarihi:

Roma devri kalıntılarına rastlanır. Roma devrinde MİDİLLİ olarak adlandırılan şehrin kalıntıları Karaisalı’nın güneyindedir. Türklerin Anadolu’ya gelişlerinden sonra yöreye vurdukları Türk uygarlığı mührü son derece belirgin olup, günümüzde birçok Selçuklu ve Osmanlı eserleri ve isimlerine rastlarız.

Tarihi  Yerleri:

Yerköprü Mesire Alanı, Varda Köprüsü, Kapıkaya Kanyonu gibi dağlık ve dikkat çekici yerleri vardır.

Nüfusu:

2018 yılının nüfusu 21.189 bin kişidir.bunlardan 10.739' u erkek, 10.450 'si ise kadındır.

ALADAĞ

İklim Koşulları:

Sıcak ve ılıman iklim görülmektedir. Kış aylarında yaz aylarından çok daha fazla yağış düşmektedir. Aladağ ilinin yıllık ortalama sıcaklığı 14.1'dır. Yıllık ortalama yağış miktarı: 706 mm

Tarihi:

1987 yılında İlçe merkezi olana kadar bölgeye Karsantı adı verilmiştir. Karsantı, Çukurova’yı fetheden ilk Türkmen boyları tarafından yöreye verilen addır.Aladağ Ramazaoğulları ile birlikte 1516 yılında Osmanlı Devleti’ne bağlanmıştır. 1719 yılında ise Karsantıoğulları beyliği kurularak bölgede hakin unsur olmuşlardır. 1865 yılına kadar bu hakimiyet sürmüştür. 1865’ten sonra Karsantı Nahiye olmuş ve Adana Vilayeti’ne bağlanmıştır.

Tarihi  Yerleri:

Meydan Kalesi, Yerköprü Traverteni, Yedigöller muhteşem bir görünümü sizleri baştan çıkaracaktır.

Nüfusu:

2018 yılının nüfusu 15.896 bin kişidir.bunlardan 8.159' u erkek, 7.737 'si ise kadındır.

SAİMBEYLİ

İklim Koşulları:

Kış aylarında yaz aylarından çok daha fazla yağış düşmektedir. Saimbeyli ilinin yıllık ortalama sıcaklığı 11.7'dır. Yıllık ortalama yağış miktarı: 592 mm

Tarihi:

Tarihi kalıntılara göre Hititler devrine kadar uzanmaktadır. İlçenin eski adı "Haçin" dir. Bölge çeşitli uygarlıkların etkisi altında kalmıştır.Osmanlı döneminde Maraş sancağının Elbistan kazasına bağlanmıştır. Kurtuluş savaşı sırasında Fransız işgali altında kalmış, 18 Ekim 1920'de Yüzbaşı Doğan ve Kaymakam Saim Bey tarafından kurtarılan bölge 1922 yılında Kaymakam Saim Bey'den dolayı bu adı almış, yeni bir ilçe olarak kurulmuştur. 1928 yılında bugünkü yerindedir.

Tarihi  Yerleri:

Obruk Şelalesi, Çatak Yaylası, Saimbeyli Kalesi, Saimbeyli Şehitliği tarihi ve turistik yerlerimiz bulunmaktadır.

Nüfusu:

2018 yılının nüfusu 14.840 bin kişidir.bunlardan 7.717'si erkek, 7.123 'ü ise kadındır.

Adana'nın İlçeleri içeriği, 17 Aralık 2018 tarihinde BiAdana.Com sitesinin Keşfet bölümüne eklenmiştir.

DEĞERLENDİRME 3.0

İçeriği Nasıl Buldunuz?

Captcha