Adana Magarsos Antik Kent

Adana Magarsos Antik Kent içeriğini okuyabilir, Gaziantep.com Sizin Adana kategorisinde yer alan Adana Magarsos Antik Kent yazısını değerlendirebilir ve yorum yazabilirsiniz.


Dört Direkli - Magarsos  Antik Kentinin yeri, Adana iline bağlı İlçe Merkezi Karata şkasabasının 5 km. kadar güneybatısında, fenerin bulunduğu yamaç üzerinde idi.

Burada limana bakan görkemli bir kale, denize dönük büyük bir tiyatro ve bir Athena tapınağı bulunmaktaydı. Büyük İskender, İ.Ö.333'de Magarsos kentine uğramış ve bu tapınakta kurban töreni . Türkler, bu kente, kara taşlardan yapılma Bizans dönemi kilisesinden dolayı Karakilise demişlerdir. Ancak Türk-Bizans savaşları sırasında kilise yanınca, bu ad Yanıkkilise olarak değiştirilmiştir. Günümüzde buradaki ören yer,  Dört Direkli diye biliniyor ve alanda, yüzeyde, keramik parçaları dışında hemen hemen hiçbir kalıntı gözlenmemiştir. Kentin adı, Luvi dilindedir ve ilkçağlarda o yakınlarda denize akan Ceyhan Nehrine işaret etmektedir. Magarsa adı ırmağa işaret ettiğinden, Hellenleşme döneminde bu ad, sonuna "os" eklenerek Magarsos'a olarak değiştirilmiştir.

Adana Magarsos Antik Kent içeriği, 25 Ekim 2018 tarihinde BiAdana.Com sitesinin Keşfet bölümüne eklenmiştir.

DEĞERLENDİRME 3.0

İçeriği Nasıl Buldunuz?

Captcha