Adana Bedesteni

Adana Bedesteni içeriğini okuyabilir, Gaziantep.com Yeni Mekanlar kategorisinde yer alan Adana Bedesteni yazısını değerlendirebilir ve yorum yazabilirsiniz.


Bedesten Çarşı içinde ve Büyük Saat Kulesinin tam karşısında bulunmaktadır.

Çevresi yeni yapılmış dükkanlarla kapanmış olan kapalı çarşı, bedesten olarak adlandırılmakta ise de klasik Bedesten mimarisin den çok, arastalara daha uygun bulunmaktadır. Mimari tarzına göre eser 16. yüzyılda yapılmış, fakat kitabesine göre 1267 H. (1850) tarihinde Kel Hasan Paşa tarafından onarılmıştır. Boyuna uzanan dikdörtgen planı, orta koridor ile üç bölüme ayrılmış olup, orta bölüm yanlara göre daha yüksek olarak inşa edilmiştir. Orta kısmın iki yanın da dükkanlar sıralanmakta ve bu dükkanlar orta koridora dikey gelecek şekilde ve beşik tonozla örtülmüştür. Orta kısmın üst örtüsü boydan boya uzanan beşik tonoz halindedir. İki yan duvarında yuvarlak kemerli pencerelerle aydınlanan arastanın biri Doğuda, diğeri Batıda bulunan iki kapısı vardır. Doğu kapısının sağ kenarı üzerinde gayet silik vaziyette 19. yüzyılda yapılmış tamiratı gösteren kitabe bulunmaktadır. Hicri 954 yılına ait vakfıyesinde "Çarşı içerisinde 65 dükkan ve 4 peyke mevcuttur. Bu peykelerin birincisinde pirinç, yağ, bal ve pekmez; ikincisinde un, üçüncüsünde incir ve dördüncüsünde buğday arpa satılmaktadır. Pazar yeri sakinleri için 300 sofa(sergi yeri) ve hayvan alımı satımı için boş arazi vardır. Bunların hepsi sur ile çevrilmiş olup, sekiz kapısı vardır." denmektedir. Çarşı içinde yer alan dükkanların bir çoğu mimari özellikleri kaybetmiş durumdadır. Ticari anlamda halen Adana ticareti çarşı ve çevresinde oluşup dönmektedir. Adres: Ulucami Mahallesi, Ali Münif Yeğenağa Cd. 01010 Seyhan/Adana

Adana Bedesteni içeriği, 22 Mayıs 2019 tarihinde BiAdana.Com sitesinin Keşfet bölümüne eklenmiştir.

DEĞERLENDİRME 3.0

İçeriği Nasıl Buldunuz?

Captcha